Tuesday, October 27, 2009

Ilmu Membezakan Kehidupan

Assalammualaikum dan salam sejahtera“(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadaNya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.” (Al Ahzab:39)Kita tidak lebih dari orang yang menyediakan sebab dan keputusan adalah milik Allah swt, maka setelah menyediakan sebab kita perlu bertawakal kepada Allah swt. “Dan katakanlah, ‘ Bekerjalah kalian, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kalian itu dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan hal yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan Nya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.” (At Taubah:105). “Dan sesungguhnya jalanKu ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain kerana jalan –jalan itu mencerai beraikan kalian dari jalaNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa.” (Al Anam:153)Ilmu adalah dasar terpenting bagi seorang islam, bukan berapa banyak solah yang dilakukan, bukan berapa banyak puasa yang dilaksanakan tetapi yang terpenting adakah seorang itu mempunyai ilmu tentang apa yang dilaksanakan oleh beliau, Dimana Umar al Khatab berkata “Kematian seribu orang ahli ibadah yang selalu shalat malam dan berpuasa diwaktu siang itu lebih ringan daripada kematian orang cerdas yang mengetahui hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah.”Firman Allah “ Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanya Islam.” (Ali Imran:19). “Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmatKu dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu.” (Al Ma’idah:3). “Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kalai tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (Ali Imran:85)Sejauh mana kita meyakini akan ayat-ayat diatas? Adakah ayat-ayat diatas disampaikan kepada manusia dizaman rasulullah saw dan untuk mereka sahaja, tentu sekali tidak tetapi ia diberikan untuk semua manusia dan kita perlu mempunyai ilmu untuk memahami segala makna di dalam ayat tersebut. Semua orang mengakui bahawa telah banyak kitab agama ada didunia ini dan semuanya itu tidak ada yang tulin selain ada penambahan dan ada perubahan kecuali kitab suci Al Quran. Ini sudah pasti suatu dalil yang kuat untuk kita cuba memahami dan mengkaji apakah yang terkandungan didalam al Quran. Oleh sebab itu kita perlu mendapatkan ilmu untuk menyelamatkan kita dari ancaman Allah swt yang telah menjadikan kita sebegitu sempurna dan manjadikan alam dengan kawalan yang begitu sempurna sehinggakan sukar untuk difikirkan. Namun kita perlu mempercayainya. Amin


Catitan: Terima kasih diucapkan kepada semua penderma yang telah menderma untuk sekolah Ibn Khaldun yang sedang dalam perancangan pembinaan, untuk makluman sejumlah RM300,000 telah berjaya di kumpulkan sepanjang bulan Ramadan yang lalu dan pihak sekolah masih kekurangan sebanyak RM1.2 juta, untuk makluman kutipan masih lagi datang dari masa kesemasa dan amat-amat diharapkan bantuan dari tuan puan untuk memastikan hujung tahun ini pembinaan sekolah dapat dilaksanakan. Kita hanya berusaha dan Allah yang membantu dan memberikan pertolongan.

0 comments: