Tuesday, July 15, 2008

Keikhlasan VS riya dan kesombongan

Assalammualaikum dan salam sejahtera,Keikhlasan adalah suatu yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan, mudah untuk dikatakan tetapi sukar untuk dilaksanakan, namun begitu ramai manusia yang ikhlas melakukan tindakan untuk mendapat keredaan Allah swt, apakah sukar untuk melahirkan keikhlasan? Ianya mungkin sukar sekiranya didalam kehidupan kita sentiasa mencari pujian, kita sentiasa mencari kemegahan, mencari populuriti sebaliknya sekiranya kita tidak terfikir untuk mencari kesenangan untuk mendapat pujian dan sanjungan maka untuk berfikir bagaimana mendapatkan keikhlasan mungkin boleh berputik dan merkah untuk menyelubungi hati yang suci.Keikhlasan boleh didapati dimana sahaja, orang yang memberikan seribu ringgit untuk menderma mungkin mempunyai keikhlasan yang tinggi, orang yang memberikan hanya 10 sen sahaja tetapi mungkin mempunyai riak yang tinggi dan tidak ikhlas terhadap apa yang dilakukannya. Amat rugi jika kita bukan orang yang kaya tetapi terlalu sombong apabila melakukan perkara-perkara yang baik dengan harapan mendapat pujian dari manusia.Kehidupan hanya sementara sahaja, jika kita mengharapkan pujian manusia maka sejauh manakah kita akan mendapat kebaikan dari pujian tersebut? Apakah yang akan mengubah diri kita dengan pujian manusia tersebut, tetapi bukanlah salah memuji atau menerima pujian tetapi apabila menerima pujian atau memuji perlulah dihubungkan dengan Allah swt yang maha berkuasa dan maha melihat, tahniah kerana berjaya dan semuga dengan kejayaan ini akan mendekatkan diri anda dengan Allah swt.Kita selalu memerlukan pujian dan dengan pujian hati kita rasa senang namun kesenangan itu hanya sementara dan kita memerlukan lebih dan lebih lagi sehingga kadang kala kita lupa bahawa kehidupan itu bukan untuk mendapatkan pujian semata-mata, kehidupan itu memerlukan keredaan dari Allah swt dengan melakukan segala tindakan kita penuh dengan keikhlasan. Allah hu alam_________________________________________________________________HADITH: IKHLAS DALAM BERAMALعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجـر إليه". (رواه إماما المحدّثين: أبو عبدالله محمـد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة).


Maksudnya:“Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin 'Umar ibn al-Katthab r.a. beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:Bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya kepada Allah dan RasulNya. Barangsiapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya itu.Hadis ini diriwayat oleh dua orang Imam Ahli Hadis; Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Barzirbah al-Bukhari dan Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairie al-Naisaburi dalam kitab sahih mereka berdua yang merupakan antara kitab yang paling sahih”
Amal yang diniatkan untuk mengerjakannya ada dua bahagian:


1. Amal yang ikhlas


2. Amal yang tidak ikhlas.Meskipun amal-amal ini pada zahirnya mungkin kelihatan sama, namun pada batinnya terdapat perbezaan kerana berlainan niat.Amal Yang IkhlasAmal yang didasarkan di atas niat yang baik dan ikhlas akan diterima Allah Subhanahuwata’ala dan diberikan ganjaran. Imam Nawawi dalam keterangannya mengenai amal yang disertai niat yang baik, telah berkata: Bahawa amal ada tiga bahagian, iaitu:1. Amal yang dikerjakan kerana takut kepada Allah. Amal ini dinamakan ibadah hamba.2. Amal yang dikerjakan kerana mengharapkan syurga dan pahala. Amal ini dinamakan ibadah saudagar.3. Amal yang dikerjakan kerana malu kepada Allah. Juga dilaksanakan kerana hak kehambaan dan membuktikan kesyukuran serta merasakan diri sebagai seorang yang masih di dalam kecuaian dan kebimbangan yang penuh ketakutan kerana tidak tahu adakah amalnya diterima atau tidak. Amal ini dinamakan ibadah orang yang merdeka.Inilah rupa amal ibadah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam sewaktu menjawab sungutan Aisyah Radhiallahu ‘anha yang berkata, “Mengapakah Rasulullah bersusah payah berdiri sembahyang waktu malam hingga bengkak-bengkak kedua-dua belah kakinya? Padahal Allah telah mengampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang?”. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam menjawab, “Tidakkah patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur?”.Kesimpulannya, amal yang ikhlas ialah amal yang diniatkan kerana Allah Subhanahuwata’ala dan tidak kerana yang lainnya. Seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam lalu berkata:“Ya Rasulullah! Ada seoranng lelaki yang bersedekah dan ia suka supaya dipuji dan diberikan pahala kepadanya”. Rasulullah SAW tidak dapat menjawab apa-apa sehinggalah diturunkan ayat ini:“Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah kerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia sekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya.”
Sebab-sebab Yang Merosakkan Amal1. Perasaan sombongPerasaan ini merosak dan memusnahkan keikhlasan amal meskipun kelihatan elok dan sempurna pada zahirnya.

2. Perasaan riya’Saidina Umar pernah berkata kepada Mu’az bin Jabal yang sedang menangis, “Kenapa engkau menangis?”. Jawabnya, “Kerana ada hadith yang aku telah dengar daripada Rasulullah yang menyatakan bahawa sedikit saja riya’ itu adalah syirik.”Oleh itu ikhlas ialah memaksudkan taat kepada Allah dan tidak memerlukan apa-apa yang lain.Riya’ pula ada dua jenis:1. Memaksudkan taat kerana manusia.


2. Memaksudkannya kerana manusia dan kerana Allah sekaligus.Kedua-dua jenis riya’ di atas akan memusnahkan amal.Amal yang dicampuri riya’ bukanlah amal yang bersih, malah amal itu menipu diri, mengotorkan jiwa dan menghampakan harapan. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam menamakan riya’ sejenis syirik yang paling halus sebagaimana sabdanya:“Yang amat aku takuti atas kamu ialah syirik yang paling kecil (halus)”.Kemudian ditanya mengenainya, lalu baginda Sallallahu’alaihiwasallam berkata, “Itulah riya".Riya’ itu biasa wujud pada amal, iaitu amal yang dikerjakan kerana manusia. Atau pun, meninggalkan sesuatu amal kerana manusia. Dalam hal ini, Fudhail Ibn Iyad telah berkata:“Meninggalkan amal kerana manusia adalah riya’. Beramal kerana manusia adalah syirik. Ikhlas itu ialah Allah menyelamatkan engkau daripada kedua-duanya.”Jelaslah bahawa amal yang dikerjakan dengan riya’ dan amal yang dilakukan bercampur antara kerana Allah dengan kepentingan dunia adalah amal yang bersifat sekutu, sedangkan Allah tidak mahu menerima amal seperti itu. Imam Ghazali telah berkata:“Bahawa sekutu pada amal yang menghilangkan pahala ialah dengan berperasaan riya’. Adapun sekutu dengan yang lainnya tidaklah menghilangkan pahala sama sekali. Hal ini samalah seperti urusan haji yang dikerjakan dengan maksud berniaga dan urusan perang yang dimaksudkan untuk mempertahankan agama di samping mendapatkan rampasan harta benda. Orang yang mengerjakan haji dengan maksud yang tersebut akan mendapat pahala menurut kadar niatnya, manakala orang yang berperang itu pula akan mendapatkan pahalanya walaupun akan berkurangan daripada yang sepatutnya.”Al-Syeikh ‘Izzuddin Ibn ‘Abdal-Salam pernah ditanya orang tentang kelakuan orang yang bersembahyang yang memanjangkan rukun sembahyangnya kerana manusia. Maka jawabnya:“Saya mengharapkan bahawa tidaklah dihapuskan pahalanya jika perbuatan sekutunya itu (iaitu memanjangkan rukunnya kerana manusia) pada sifat amal itu saja. Tetapi jika sekutunya itu didapati pada asal atau dasar amal, iaitu niat sembahyangnya kerana Allah dan kerana manusia, maka teranglah ia tidak akan diterima sembahyangnya.”

0 comments: