Tuesday, July 1, 2008

Empat istilah penting

Ilah (اله), Rabb ( رب ), ‘Ibadah ( عبادة ) dan Din ( د ين) adalah empat istilah asas bagi keseluruhan pengajaran di dalam al-Quran. Marilah kita memahami akan maksud keempat perkataan ini, ia merupakan dasar kepada keimanan seseorang, sejauh mana seseorang memahami perkataan ini akan memberikan lagi suatu kesedaran yang akan melahirkan tindakan didalam kehidupan dan menjadi seperti penyuluh yang akan menunjukkan jalan-jalan yang perlu dilalui didalam kehidupan ini.Mungkin kita boleh mengunakan masa yang ada untuk duduk sebentar bersama-sama keluarga dan anak-anak untuk meneliti ayat demi ayat dan baris demi baris akan ayat allah swt yang ada didalam artikal ini untuk menjadikan tempat untuk kita bermula usrah keluarga, mungkin bagi membolehkan kita cuba mengajarkan anak-anak dan juga diri kita sendiri untuk mencari sesuatu yang selama ini telah kita lupakan.Jika kita lihat bangsa arab apabila diperkatakan perkataan ini mereka benar-benar paham tetapi sebahagian mereka menollak akan kebenaran islam, bagi kita yang tidak memahami perkataan ini dan baru untuk merasainya mungkin suatu yang perlu kita syukuri, walaupun tidak memahami kita telah diberikan islam didalam diri kita, diharapkan dengan memahaminya akan memberikan lebih kesungguhan untuk kita menikmati akan kebaikan islam dan berbangga kerana telah diberikan panduan untuk melalui kehidupan ini oleh Allah swt.Masa yang kita ada hanya 24 jam sehari dan jika kita biarkan tanpa cuba meneliti apa yang diberikan oleh Allah swt, masa itu tetap berlalu tetapi sekiranya kita mengambil kesempatan untuk menghimpunkan anak-anak selepas magrib atau selepas isyak walaupun hanya untuk 10 minit, ianya telah bermulanya suatu perjalanan untuk mencari kebaikan didalam kehidupan dan merubah kehidupan kita seterusnya.Semuga allah swt memberikan Hidayah kepada kita dan memasukkan kita tergolongan didalam manusia yang diberikan rahmatnya. Amin_________________________________________________________________
KEPENTINGAN MEMAHAMI EMPAT ISTILAH ASAS DALAM AL-QURAN
MuqaddimahIlah (اله), Rabb ( رب ), ‘Ibadah ( عبادة ) dan Din ( د ين) adalah empat istilah asas bagi keseluruhan pengajaran di dalam al-Quran. Al-Quran berulangkali menekankan bahawa Allah Subhanahuwata’ala sahaja yang Maha Berkuasa, Dialah Rabb dan Dialah Ilah, Tiada Ilah melainkan Dia dan Tiada Rabb melainkan Dia. Tidak pernah Dia berkongsi sifat-sifat kekuasaan dan kemuliaan-Nya dengan yang lain. Hanya Dia sahajalah yang semestinya diterima oleh manusia sebagai Ilah dan Rabb. Tidak seharusnya wujud mana-mana individu ataupun golongan yang berani mengakui mempunyai sifat-sifat kekuasaan dan kemuliaan, yang sebenarnya menjadi milik Allah Subhanahuwata’ala semata-mata.Kita dituntut agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahuwata’ala, tidak kepada yang lain. Juga, menerima Din sebagaimana yang dikehendaki-Nya sahaja dan menolak segala din yang lain.Allah Subhanahuwata’ala berfirman:Dan Kami tidak mengutuskan Rasul sebelummu melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahawasanya tidak ada Ilah melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.
(Surah al-Anbiyaa’ : 25)Mereka mengambil orang-orang alim (pendita-pendita) dan padri-padri mereka menjadi Ilah, bukan Allah dan juga mereka (mempertuhankan) al-Masih Anak Mariam, sedangkan mereka hanya disuruh (oleh Allah) supaya beribadah kepada Ilah Yang Maha Esa, tidak ada Ilah selain daripadaNya, Maha Suci Dia (Allah) dari apa yang mereka persekutukan.
(Surah at-Taubah : 31)
Mengambil manusia sebagai Ilah dan mengambil din rekaan manusia sebagai din yang dianuti adalah penyelewengan dan kesesatan yang nyata.

Firman Allah Subhanahuwata’ala:Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.
(Surah al Anbiyaa’ : 92)Katakanlah: Apakah aku akan mencari Rabb selain Allah, padahal Dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rabbmulah kamu kembali dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.
( Surah al-An’aam : 164)Katakanlah: Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: Bahawa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah yang Esa. Barangsiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Rabbnya.
(Surah al-Kahfi : 110)Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada Nyalah menyerahkan diri segala yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan.
(Surah ali-‘Imran : 83)Katakanlah: Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Nya dalam (menjalankan) agama.
(Surah az-Zumar : 11)Sesungguhnya Allah, Rabbku dan Rabbmu, kerana itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.
(Surah ali-‘Imran : 51)Firman-firman Allah Subhanahuwata’ala di atas ada kaitan dengan konsep Ilah, Rabb, ‘Ibadah dan Din.Oleh itu Allah adalah llah dan Rabb bagi seluruh manusia. Tidak ada sesiapa pun selain Allah Subhanahuwata’ala mempunyai sifat-sifat Kekuasaan dan Penentuan yang Paling Tepat ke atas sesuatu. Oleh sebab itu manusia wajib beribadah kepada Allah Subhanahuwata’ala. Dan, din bagi manusia ialah Din Islam semata-mata dan tidak dikongsikan dengan din yang lain.Pentingnya memahami Konsep Ilah dan RabbOrang yang tidak memahami tauhid (keyakinan kepada KeEsaan Allah semata-mata) dan tidak memahami musuh-musuh tauhid, iaitu syirik (pengakuan atau keyakinan kepada yang lain daripada Allah Subhanahuwata’ala), maka tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahuwata’ala dan melaksanakan Din-Nya semata-mata.Orang yang tidak faham dengan jelas terhadap istilah-istilah Ilah dan Rabb, maka pengajaran al-Quran akan terus menjadi tidak jelas dan lengkap baginya.Tanpa memahami istilah-istilah Ilah dan Rabb, seseorang itu akan terus menerus melafazkan kalimah: لا اله الا الله (Tiada Ilah yang disembah melainkan Allah), sedangkan pada praktiknya dia tetap melayan kehendak-kehendak ilah yang lain daripada Allah Subhanahuwata’ala. Dia akan mengaku dengan sungguh-sungguh dan penuh ikhlas bahawa dia tidak ber‘ibadah kepada yang lain melainkan Allah Subhanahuwata’ala, tetapi pada praktiknya dia terus menerus ber‘ibadah kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahuwata’ala tanpa sedar.Jika ada pihak yang cuba menunjukkan kepadanya akan kesalahannya mencintai din yang lain daripada Din Allah, maka dia akan rasa tersinggung dan melawan kembali. Dalam keadaan tidak insaf dan tidak sedar, dia akan terus memberikan kesetiaan kepada perintah-perintah din yang lain selain Islam. Tanpa sedar, dia akan terus yakin kepada undang-undang dan peraturan-peraturan bukan Islam. Dia akan terus merasa senang dengan pendokong-pendokong din yang lain tanpa mengesyaki atau mencurigai bahawa pendokong-pendokong itu telah mensyirikkan Allah Subhanahuwata’ala.Kefahaman tentang konsep Ilah dan RabbKetika mula-mula al-Quran diturunkan kepada orang-orang Arab, mereka benar-benar memahami apakah yang dimaksudkan dengan Ilah dan Rabb. Ini kerana istilah-istilah itu berkaitan dengan bahasa yang dipertuturkan ketika itu. Istilah-istilah itu bukanlah suatu yang baru bagi mereka dan tiada pula maksud-maksud yang lain di sebalik yang mereka fahami.Orang-oang Arab benar-benar memahami makna yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut. Apabila mereka menyebut bahawa Allah Subhanahuwata’ala sebagai Ilah (yang disembah) dan Rabb (yang Maha Pencipta) dan tidak ada sesiapa yang lain mempunyai sifat-sifat dan kemuliaan yang dimaksudkan itu, maka mereka segera dapat memahaminya. Mereka betul-betul mengetahui hak-hak Allah Subhanahuwata’ala yang tidak boleh diberikan kepada yang lain.Mereka yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam, menyedari akibat atau kerugian yang dialami di pihak mereka jika menyokong Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam. Manakala mereka yang menerima dakwah Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam pula, memahami apa yang semestinya mereka hadapi, tinggalkan dan pisahkan.Begitu juga dengan istilah ‘Ibadah dan Din yang selalu digunakan pada masa itu. Mereka memahami apa yang dimaksudkan dengan ‘abd dan ‘ubudiyyah (perhambaan). Juga apa yang dimaksudkan dengan istilah Din.Oleh sebab itu apabila mereka yang menerima dakwah Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam, diperintahkan supaya memberhentikan ‘ibadah kepada yang lain dan menumpukan ‘ibadah khas untuk Allah Subhanahuwata’ala semata-mata, dan membuang keyakinan kepada Din yang lain dan meyakini hanya kepada Din Allah Subhanahuwata’ala, maka mereka mampu melaksanakannya dan menghalakan seluruh rasahati , fikiran dan tingkahlaku kepada ajakan al-Quran. Maka berlakulah perubahan yang mendadak (revolusi) dalam cara hidup mereka sepertimana yang dikehendaki oleh al-Quran.Apabila masa berlalu, terutama bagi generasi terkini yang mengalami pelbagai perubahan baru, maka istilah-istilah itu semakin sukar difahami. Akhirnya istilah-istilah itu hanya difahami beberapa orang ulama’ yang jelas terbukti keikhlasan, kesungguhan, ingin menghayati Islam sebagai ad-Din dan ingin kembali mengambil Generasi al-Quran pertama sebagai contoh.Umat manusia, pada umumnya sudah kehilangan mafhum asal istilah-istilah itu. Mereka hanya dapat memahami istilah-istilah itu dengan makna dan maksud yang digunapakai oleh masyarakat umum sahaja. Contohnya:1. Perkataan Ilah hanya digunakan pada perkara-perkara yang berkaitan dengan tuhan-tuhan (selain Allah) yang membawa makna yang sama dengan tokong-tokong, berhala-berhala dan tuhan-tuhan.2. Perkataan Rabb hanya dimaksudkan dengan seseorang yang memelihara atau menyara hidup orang lain, atau membekalkan orang dengan keperluan duniawi.3. Perkataan Ibadah pula difahami sebagai perlaksanaan atau peraturan adat resam (tradisi).4. Perkataan Din pula hanya difahami sebagai satu agama atau kepercayaan kepada mana-mana peraturan.5. Manakalah Taghut pula diterjemahkan membawa makna tokong, berhala atau syaitan.Hasil daripada kefahaman yang salah atau keliru itu menyebabkan manusia sukar untuk kembali kepada risalah atau mesej al-Quran yang sebenarnya.Al-Quran mengajak manusia supaya jangan mengambil yang lain daripada Allah Subhanahuwata’ala sebagai Ilah. Maka, manusia kini menyangka bahawa mereka telah memenuhi kehendak al-Quran itu setelah mereka meninggalkan sembahan, tokong-tokong, berhala-berhala dan yang lain yang dianggap sebagai tuhan-tuhan, sedangkan amalan dan praktik hidup mereka terus menerus memenuhi kehendak-kehendak yang lain daripada kehendak-kehendak Allah Subhanahuwata’ala.Al Quran mengajak manusia supaya jangan mengakui selain daripada Allah Subhanahuwata’ala sebagai Rabb. Maka manusia kini menyangka mereka telah memenuhi kehendak itu kerana mereka tidak pernah mengakui sesiapa pun sebagai Rabb mengikut konsep tauhid yang mereka fahami. Sebaliknya, tanpa mereka sedar, tingkahlaku mereka telah mengangkat yang lain daripada Allah Subhanahuwata’ala ke taraf Rabb.Mereka membantah serta tidak menyembah berhala-berhala, mereka mengutuk syaitan dan mengaku menghadapkan diri kepada Allah Subhanahuwata’ala semata-mata, tetapi pemikiran mereka tidak ingin meninggalkan sistem hidup taghut yang dibentuk oleh manusia.Mengenai ‘ibadah, mereka melakukan beberapa ‘ibadah khusus. Namun sebahagian besar dari hidup mereka tidak dilandaskan dengan hukum-hukum atau perintah-perintah Allah Subhanahuwata’ala.Begitu juga mengenai din, mereka mengaku menganut agama Islam dan meninggalkan agama-agama lain. Mereka faham sekadar itu sahajalah keperluan beragama dan sesiapa sahaja yang berbuat demikan sudah memenuhi tuntutan perhambaan hanya sanya kepada Allah Subhanahuwata’ala. Sebaliknya, pada hakikatnya, majoriti manusia kini telah menyeleweng jauh daripada Din Islam yang sebenarnya.

Dalam suasana kegelapan dan kepalsuan ini, keempat-empat istilah asas itu tidak lagi diberikan makna yang betul. Ini menimbulkan banyak masalah. Maka, lebih daripada tiga perempat ajaran al-Quran tidak lagi difahami. Inilah sebab utama mereka tidak ingin menghayati cara hidup yang termaktub dalam al Quran. Oleh itu untuk memahami hakikat ajaran al-Quran sebenarnya, kita perlu memahami makna keempat-empat istilah itu.Tanpa kefahaman ini, akibatnya manusia sentiasa hidup di dalam keraguan. Apabila mereka ingin membuat sesuatu keputusan, maka mereka merujuk kepada teori manusia dan membelakangkan ketetapan Allah Subhanahuwata’ala.Tanpa kefahaman ini, secara tidak sedar manusia yang mengaku Islam akan tertarik dengan din yang bukan Islam dan sanggup pula mati mempertahankannya. Manusia yang mengaku Islam memerangi saudara-saudaranya sendiri dan lebih teruk lagi memerangi din Islam.Kembali kepada TarbiyahUntuk memahami kembali istilah-istilah Ilah (اله), Rabb ( رب ), ‘Ibadah ( عبادة ) dan Din ( د ين) yang sebenarnya, kita perlu kembali kepada tarbiyah Islamiyah. Lebih-lebih lagilah untuk menghayatinya dalam kehiudpan yang mencabar kini, maka tarbiyah yang berterusan sangat diperlukan.

Rujukan: Empat Istilah Dalam Al-Qur’an, Al-Maududi


0 comments: